Puistevill

Puistevill on soojusisolatsiooni materjal, mis on kindla tehnoloogia abil toodetud ning ettenähtud paigaldamisks spetsiaalsete villapuhumis masinatega, elukutseliste paigaldajate poolt. Puistevillasid toodetakse erinevatest põhikomponentidest, nagu paber/puit, klaaskiud ning kivikiud ja vastavalt oma sisule on nad nimetatud kas Tselluvill (paber/puit), Klaasvill (klaaskiud), Kivivill (kivikiud).

Puistevillaga on võimalik soojustada horisontaalpindasid (põrand, vahelagi, pööning), kaldpindasid (katuslagi) ja vertikaalpindasid (seinad). Tselluvilla eristab klaasvillast ja kivivillast see, et tselluvill on orgaanililise algupäraga aga klaasvill ja kivivill mineraalset algupära.

Puistevilla kasutatakse:

 • uusehitistel
 • vanade hoonete lisasoojustamisel
 • allergiavaba ja puhta materjalina lasteaedade ja koolide soojustamisel
 • põrandate, vahe- ja katuslagede ning pööninguruumide (horisontaalpinnad) soojustamiseks(kuivpuiste)
 • välis- ja siseseinte (vertikaalpinnad) soojustamiseks märg- ja kuivpuiste meetodil

Omadused:

 • hea isoleerimisvõime, täidab kõik praod
 • keskkonnasõbralik
 • mittepõlev
 • vastupidav kahjuritele
 • lihtne ja kiire paigaldamine

Eelised:

 • Puistevilla eristab plaat- ja rullvilladest märgatavalt kiirem paigaldus, puudub ladustamise vajadus
  ehitusel
  soojustamine on liitekohtade vaba (jääb üks monoliitne soojustuse kiht).
 • Kokkuvõttes on puistevillaga soojustamine tunduvalt soodsam kui plaat- või rullvillaga.